Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng

Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng

  Ngày 16/4, Bộ Xây dựng có Văn bản số 828/BXD-KTXD gửi Cục Tài vụ Quản trị - Tổng Cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.