Lể khởi công GLOBAL HANTEX

Lể khởi công GLOBAL HANTEX