Nhà máy PungKook Bến Tre

Nhà máy PungKook Bến Tre

- Thời gian: - Địa điểm: Bến Tre - Giá trị hợp đồng: 77.000.000. 000 VNĐ

PC2- BODER-PK BENTRE [1600x1200].jpg