Nhà máy Panko Vina( Hàn Quốc)

Nhà máy Panko Vina( Hàn Quốc)


-         PANKO VINA FACTORY

-         MY PHUOC I INDUSTRIAL PARK, BEN CAT DISTRICT, BINHDUONGPROVINCE

-         YEAR 2008

-         LAND AREA                   : 18 Ha

-         CONTRACT AMOUNT : 212.750.000.000 VND

-         CLIENT : PANKO VINA Co.


  MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN:

pankovina.jpg

IMG_2018 [1600x1200].JPG

IMG_1872 [1600x1200].JPG

IMG_1600 [1600x1200].JPG

IMG_1594 [1600x1200].JPG

IMG_1566 [1600x1200].JPG

IMG_1549 [1600x1200].JPG

IMG_1546 [1600x1200].JPG

IMG_1533 [1600x1200].JPG

IMG_1527 [1600x1200].JPG

IMG_1525 [1600x1200].JPG

IMG_1518 [1600x1200].JPG

IMG_1516 [1600x1200].JPG