Nhà máy Han Sae Việt Nam

Nhà máy Han Sae Việt Nam

- Thời gian: 22/12/2005- Địa điểm: - Giá trị hợp đồng: 3.135.000 USD.
HANSAE.jpg